yukleniyor

Telekomünikasyon

Yeni ürün ve hizmet geliştirme projelerinde telekomünikasyon sektörünün öncüleri ile birlikte çalışıyoruz.

Telekomünikasyon hızlı değişen ve rekabetin yoğun yaşandığı bir sektördür. Rekabet avantajı için faaliyet gösterdiğiniz sektörden daha hızlı proje üretmeniz ve müşterilerinizin taleplerine hızlı yanıt vermeniz elzemdir. Hızlı proje üretiminin büyük kurumlarda yeterince hızlı olmadığı yayınlanmış birçok raporda mevcuttur. Bu hıza sahip olmak için iyi kurumlar ile işbirliği yapmanız zorunlu görülmektedir. Böylece kar marjınızı artırabilir, pazardan daha çok pay alabilir ve marka bilinirliliğinizi artırabilirsiniz. Bunları gerçekleştirebilmek için size destek sağlıyoruz.


Teknoloji Üretme ile Müşteri Sadakatı 

Teknoloji üretme telekominikasyon sektöründe müşteri sadakatini sağlıyor. Sizin için geliştireceğimiz ürün ve hizmet ile buna katkı sağlayabiliriz. Birlikte geliştireceğimiz değer üreten yeni teknolojiler ile daha sadık müşterileriniz olmasına destek veriyoruz.


Hızlı Değişime Uyum İçin Eğitim

TESODEV olarak telekominikasyon sektörü için ürün geliştiriyor ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenliyoruz. Hızlı değişen çevreyi anlamak için İş analistliği, ITIL, eTOM, TOGAF, İş Zekası, Proje Yönetimi, Çevik Yöntemler gibi başlıklar önemlidir. Bu konuların tamamında eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimizden memnuniyet oranı 4.8/5.0 altına hiç düşmemiştir. Telekom sektörüne verdiğimiz hızlı değişen sektöre uyum için gerekli eğitimleri alacaksınız sözümüzü tuttuk. 


Proje Yönetiminde Kültüre Uyum

Sektör öncüleri ile yaptığımız her projeyi başarı ile tamamladık. Bunun en önemli nedeni proje yönetim yöntemleri konusunda deneyim ve bilgimiz olması yanında bu bilgileri harmanlayarak kurumunuza özel yöntemler geliştirebilme yeteneğimizdir.


Veri Yoğun Sektör

Yeni ürün ve hizmet tasarımı danışmanlığı, kurumların ihtiyacı olan donanımların üretilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimleri TESODEV MinMBA olarak tamamladık. Bu süreçte sektörün çok fazla veri tuttuğu ancak bu verileri anlamlandırma sorunu yaşadığını gördük. Bu yönde çeşitli veri bilimi projeleri yaptık. Örneğin, 750.000 müşteriyi sınıflandırılarak şüpheli alacaklı kaleminin düşürülmesi gibi projeler yanında veri bilimi odaklı keyifli eğitimler yaptık. 

Yukarı Git