yukleniyor

Yeni Ürün ve Servis Geliştirme

Biyomedikal, Otomotiv, Telekomünikasyon, Bankacılık, Eğitim sektörlerinde yeni ürün ve hizmet geliştirme süreçleri aynı mı?

Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusunda uluslararası ve ulusal birçok toplantıda konuşma fırsatım oldu. Katılımcıların genellikle akıllarındaki sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Yeni ürün veya hizmet tasarımı sektörlere göre değişen bir süreç midir?

Hayır. Yenilik üretimi 3 ana başlık altında 6 ana süreçten oluşmaktadır. Sektör bilgisi bu 6 ana sürecin 4 alt sürecinde etkili olmaktadır.


3 ana başlık nedir?

Tanımlama, İcat ve Uygulama

Diğer 6 ana süreç nedir ve bu başlıklarla ilişkisi nedir?

Tanımlama iki ana süreçten oluşur:

İhtiyaç tanımlama,

İhtiyaç izleme ve özelleştirme

İcat iki ana süreçte oluşur:

Konsept geliştirme,

Konsept seçme


Uygulama iki ana süreçten oluşur:

Geliştirme stratejisi

Geliştirme planı

Bu safhalar ve süreçler takip edilerek yeni ürün ve hizmet sektör uzmanlarının saha bilgisi ile birleştirilerek geliştirilebilir.

Yukarı Git