yukleniyor

Agile (Çevik) Uygulama Hataları

Çevik yöntemlerin ülkemizde yanlış uygulandığını gözlemliyoruz. Peki bu duruma neden olan etmenler ve çözümü nedir?

Ortaya Çıkışı

2001 yılında Agile (çevik) manifesto yayınlanmıştır. Değişen hızlı çevre koşullarına hızlı cevap verme adına doğan ihtiyaç ile ortaya atılmıştır. İteratif and incremental geliştirmeyi barındırır.

Önemli safhaları:

-Kendi kendine organize, matriks organizasyonel yapı
-Uyarlanabilir planlama,
-Evrimsel geliştirme
-Zaman eksenli iteratif geliştirme,
-Değişime hızlı cevap
-Bir konsept olarak karşımıza çıkmaktadır


Aslında detaylı incelendiğinde proje yönetimi bilgi alanlarından iletişimin önplanda tutulduğu görülmektedir.

Ülkemizde Agile Doğru Anlatılıyor Mu?

Agile doğru anlatıldığını ve doğru uygulandığını söylemek mümkün değil. Agile uygulayabilmek için çalışanların görev tanımları bilgi,yetenek ve beceri başlıklarını içerek şekilde yazılmalıdır. Takımlara iş atanırken bu unsurlar göz önünde tutulmalı, iş atandıktan sonra takım üyelerinin bilgi, yetenek ve becerileri bir yazılım üzerinde tutulmalıdır. Bu bir sonraki projeye önemli girdi sağlayacaktır. Bunlar ülkemizde yapılmamaktadır. Sadece Agile üyelerinin rolleri, toplantıları, toplantı sıklıkları üzerinde durulmaktadır. Bu toplantıların bir süre sonra çay kuru pasta toplantılarına dönüştüğünü gözlemliyoruz.


Agile Hangi Tür Projelerde Uygulanır?

Bu soruya cevap vermeden önceki iki sorumuz:

Problem net tanımlanmış mı?

Probleme uygulanılacak çözüm net tanımlanmış mı?

Agile probelemin net, çözümün ise belirsiz olduğu projelerde uygulanır. Etrafınızdaki agile takımları gözlemlerseniz problem ve çözümün üzerinde çok durmadan projeye başladıklarını göreceksiniz.


Neler Yapmalı?

Projeye başlamadan önce eğitim alınması şarttır. Eğitim ile proje üyelerinin aynı dili konuşması sağlanacaktır. Kitap bilgileri yanında proje tecrübesi olan kişilerden eğitim almalısınız. MinMBA incelemenizi tavsiye ediyoruz. Proje tecrübesi, eğitim noktasında iyi referanslar yanında kullanabileceğiniz açık kaynak kodlu yazılımlar ve kapalı kodlu yazılımlar hakkında bilgi barındıran bu eğitimlerden memnuniyet çok yüksektir.

Her projede Agile uygulamamalısınız. Problem ve çözüm matrisi ile hangi yöntemi uygulamanız gerektiğine karar vermelisiniz.

Agile (Çevik) Konusunda Tavsiye Edilen Kitaplar :

Scrum: a Breathtakingly Brief and Agile Introduction
Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process
Yukarı Git